آثار مكتوب استاد محمد ابراهیم باستانی پاریزی موضوع این دوره از جایزه آینه دار دوران است.

شروط و امتيازهای فراخوان

آثار برگزیده پس از نمایش، برگردانده نمی‌شوند ولی به مركز فرهنگی ” آینه دار دوران” كرمان، با عنوان هدیه، سپرده می‌شوند.
تنها اصل آثار كار دست، پذیرفته می‌شوند.
تكنيك و اندازه آثار آزاد است‎.
هر هنرمند می‌تواند از آثار استاد باستانی پاریزی ۱ تا ۳ اثر تصویرگری خود را به دفتر آینه دار دوران ارسال نماید.
برای شركت در این رویداد فرهنگی، تكمیل وارسال فرم ثبت نام لازم است.

آثار برگزیده، در كتاب ” آینه دار دوران “، از انتشارات سازمان اسناد و كتابخانه ملی ایران، به چاپ می‌رسند.
هنرمند برتر امتیاز طراحی جلد كتاب ” آینه دار دوران ” را خواهد داشت و سه هنرمند برگزیده، از سوی موزه هنرهای معاصر، جهت سفر پژوهشی، به شهرك بین المللی هنر پاریس (سیته)، معرفی خواهند شد.
هنرمندان برگزیده، میهمان سفر به كرمان برای دیدار از میراث فرهنگی و زیبایی های این استان می‌شوند.
به هنرمندان برگزیده، پس از نمایش آثار در دانشگاه تهران، لوح تقدیر و گواهی همكاری، اهدا می‌شود.

آثار برگزیده در شهر پاریس، در نمایشگاه ” آینه دار دوران ” به یاد استاد باستانی پاریزی با محوریت كتاب ” از پاریز تا پاریس”، نمایش داده می‌شوند.
به هنرمندان شركت كننده در نمایشگاه پاریس، گواهی شركت در نمایشگاه، داده می‌شود.

امكان همراهی هنرمندان مایل به شركت در نمایشگاه در زمان برگزاری نمایشگاه پاریس، وجود دارد.
 
 
 

توضیح:

مهلت ارسال آثار پایان مهرماه است.

انتخاب آثار با موسسه آينه‌داران دوران است.

در سالروز تولد استاد باستانی پاريزی مراسمی به احترام هنرمندان همراه برگزار و نفرات برگزيده اعلام می شوند.
نمايشگاه پاريس پس از روز خواجوی كرمانی با عنوان آينه دار دوران برای نمايش آثار برگزيده شكل خواهد گرفت‎.
نمايشگاه آينه دار دوران در زمان های مختلف برگزار شده و آثار برگزيده به نمايش گذاشته می شوند.
 
 
 

 

پس از مطالعه شروط فراخوان می‌توانید ثبت نام كنید